ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:c:linux_copy_file_command

دستور cp کپی کردن

توسط دستور cp میتوانید فایل یا پوشه ای را کپی کنید برای کپی کردن ۲ روش وجود داره

در صورت هرگونه سوال یا مشکل حتما در انجمن مطرح نمایید تا در اسرع وقت پاسخگو باشیم انجمن

روش اول

کپی یک فایل یا پوشه به درون یک فایل یا پوشه دیگر به مثال زیر دقت کنید

cp item1 item2

روش دوم

کپی چندین فایل یا پوشه داخل یک پوشه با مثال زیر دقت کنید

cp item1 item2 directory

آرگومانهای دستور cp

  • a-:کپی کردن فایلها و پوشه ها و همه مشخصه های آن شامل مالکیت ها و دسترسی ها

بصورت عادی کپی ها مشخصه های پیش فرض کاربری که عمل کپی را انجام میدهد میگیرند

  • i-:در صورت موجود موجود بودن فایل قبل از رونویسی از کاربر تایید میخواهد اگر این گزینه تعیین نشده باشد خودبخود فایلها را رونویسی میکند
  • r-:به صورت بازگشتی پوشه ها و محتویات آن را کپی میکند این گزینه زمان کپی پوشه ها ضروری است
  • u-: زمانیکه که فایلها را از یک پوشه به پوشه ای دیگر کپی میکنیم فقط فایلهایی کپی میشوند که ۱. وجود نداشته باشند ۲. یا فایلهایی که جدیدتر هستند در مقصد کپی میشوند
  • v-:نمایش پیام زمانی که کپی تمام شد

چند مثال ساده

مثال اول کپی یک فایل در یک فایل دیگر

کپی file1 به file2 اگر file2 موجود باشد با محتوای file1 رونویسی میشود و اگر file2 موجود نباشد ایجاد خواهد شد دستور و تصویر زیر را ببینید

cp file1 file2

مثال دوم سوال برای رونویسی روی فایل

درست مثال بالا با این تفاوت که اگر file2 موجود باشد از کاربر برای رونویسی سوال میکند به مثال و تصویر زیر دقت کنید

cp -i file1 file2

مثال سوم کپی فایلها در یک دایرکتوری

کپی file1 و file2 به دایرکتوری dir1 فقط متذکر شوم باید dir1 موجود باشد به مثال و تصویر زیر دقت کنید

cp file1 file2 dir1

مثال چهارم استفاده وایلدکاردها برای کپی

استفاده از یک Wildcard همه فایلهای دایرکتوری dir1 به درون dir2 کپی میشود به مثال و تصویر زیر دقت کنید

cp dir1/* dir2

مثال پنجم کپی یک پوشه در یک پوشه دیگر

کپی کردن پوشه dir1 و محتویاتش به پوشه dir3 اگر پوشه dir3 موجود نباشد ایجاد میگردد و حاوی همان محتویات پوشه dir1 خواهد بود

cp -r dir1 dir3

مثال ششم کپی در پوشه والد

کپی کردن پوشه dir1 به والد خود یعنی playground به مثال و تصویر زیر دقت کنید

cp dir1/* .

نقطه در دستور یعنی همان جا کپی کن

مثال هفتم اطلاع از اتمام کپی

کپی فایل به عنوان مثال passwd با سوییچ V که به محض تمام شدن کپی پیامی برای ما نمایش میدهد

cp -v /etc/passwd .

terminal/c/linux_copy_file_command.txt · آخرین ویرایش: 2019/02/02 20:20 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki