ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:l:get_hardware_information_on_linux_with_lshw_command

تغییرات اخیر

این صفحه‌ها به تازگی تغییر کرده‌اند:

شما هم‌اکنون تغییرات فضای‌نام terminal:l را مشاهده می‌کنید. شما هم‌چنین می‌توانید تغییرات اخیر در کل ویکی را مشاهده نمایید.

terminal/l/get_hardware_information_on_linux_with_lshw_command.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/04 21:30 توسط phoenix