ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:l:get_hardware_information_on_linux_with_lshw_command

نگارش‌های پیشین

در اینجا نگارش‌های پیشین این صفحه را مشاهده می‌کنید. برای بازگشتن به آن‌ها، آن را انتخاب کنید و کلید «ویرایش این صفحه» را انتخاب کنید و سپس ذخیره نمایید.

terminal/l/get_hardware_information_on_linux_with_lshw_command.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/04 21:30 توسط phoenix