ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:m:how_to_create_a_directory_or_folder_mkdir_command

دستور mkdir (ایجاد دایرکتوری جدید)

با استفاده از این دستور میتوان یک دایرکتوری جدید ساخت. اگر دایرکتوری ای قبلا در همان مسیری که تعیین کردید با همان نام وجود داشته باشد, به شما خطا برمیگرداند که چنین دایرکتوری ای از قبل وجود دارد. شما باید جلوی دستور mkdir نام دایرکتوری مورد نظر خود را بنویسید این دایرکتوری در همان مسیری که همینک در آن قرار دارید ساخته خواهد شد.

در صورت هرگونه سوال یا مشکل حتما در انجمن مطرح نمایید تا در اسرع وقت پاسخگو باشیم انجمن

mkdir fedora

همچنین این دستور را میتوان با ایجاد یک فاصله تکرار کرد.یعنی چی؟ یعنی به این صورت هم میتوان استفاده کرد

mkdir fedora1 newfolder dir1

که در این صورت همزمان سه پوشه با نام های fedora1 و newfolder و dir1 ایجاد میکنیم

terminal/m/how_to_create_a_directory_or_folder_mkdir_command.txt · آخرین ویرایش: 2019/02/02 20:18 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki