ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:s:linux_shutdown_command

دستور shutdown خاموش کردن سیستم

دستور shutdown سیستم را بصورت امن خاموش میکند قادر خواهید بود که سیستم را به سرعت خاموش کنید یا اینکه سیستم را پس از گذشت مدت زمانی تعیین شده خاموش کنید. تنها کاربر root قادر به اجرا دستور خواهد بود. اجرای دستور shutdown یک پیام برای آگاهی کاربرانی که به سیستم login کرده اند از خاموش شدن سیستم فرستاده شود. فرمت کلی دستور shutdown بصورت زیر است.

shutdown [-akrhHPfnc][-t secs] time [warning message]

در زیر سوئیچ های مهم دستور shutdown آورده شده اند:

 • k- :به واقع سیستم خاموش نمیشود بلکه یک پیام به همه فرستاده میشود و login ها را غیرفعال میکند
 • r- :برای reboot کردن سیستم
 • h- :برای halt شدن سیستم halt به معنی متوقف کردن سیستم است در واقع با این سوئیچ سیستم را خاموش میکنیم
 • t- :معین میکند پس از گذشت چه زمانی برحسب ثانیه سیستم خاموش شود
 • F- :سیستم را وادار میکند که پس از reboot شدن fsck را برای چک کردن درستی و صحت سیستم فایل اجرا کند.
 • f- :عکس سوئیچ بالا fsck را پس از reboot شذن اجرا نمیکند
 • c- : اثر و تنظیمات اجرایی را Cancel میکند. فرض کنید دستور زیر را اجرا کنید
shutdown -h -t 60

حالا میخواهید پیش از اتمام مهلت زمانی اثر دستور را از بین ببرید کافیست دستور زیر را اجرا کنید

shutdown -c

مثال ها

shutdown -h now
shutdown -r now
shutdown -rF -t 60
shutdown -h 20:00
shutdown -h +10
shutdown -r 14:30 "system dar saat 14:30 restart mishavad"

توضیحات مثال ها

 1. سیستم در همین لحظه و فورا خاموش شود
 2. سیستم در همین لحظه و فورا reboot شود
 3. سیستم پس از گذشت 60 ثانیه reboot شده و پس از reboot شدن برنامه fsck اجرا شود.
 4. سیستم در ساعت 20 یا 8 شب خاموش شود.
 5. سیستم از همکنون پس از گذشت 10 دقیقه خاموش شود.
 6. سیستم در ساعت 14:30 با اعلان پیامی خاموش شود.
terminal/s/linux_shutdown_command.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/27 16:39 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki