ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:file_system:drive_naming_in_linux

آشنایی با نام گذاری دیسک ها در لینوکس

همانطور که در آموزش معرفی سلسله مراتب فایل سیستم در مورد دایرکتوری های لینوکسی گفتیم دایرکتوری dev/ مربوط به دستگاه هایی است که لینوکس تشخیص داده و برای هر دستگاه یک فایل در dev/ در نظر میگیرد. دیسک و پارتیشن های روی آن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به ازای هر دیسک و هر پارتیشن یک فایل در dev/ وجود دارد.

اما کدام فایل ها در dev/ مربوط به دیسک ها و پارتیشن ها هستند؟

برای پاسخ دادن به این سوال باید با نحوه نام گذاری دیسک ها در لینوکس آشنا شویم.

  • فایل هایی مثل : cdrom, dvd, sr0 یکسان بوده و مربوط به دستگاه DVD شما هستند.

نام گذاری هارددیسک

هارد از نوع قدیمی (PATA)

هاردهایی که به IDE معروفند با hd شروع می شوند و فرمت کلی آنها hdXY است X یک کاراکتر الفبایی است و از a شروع می شود و تا z می تواند ادامه یابد X در واقع شماره هارد شماست. اگر یک هارد داشته باشید نام هارد شما hda میشود و اگر بیش از یک هارد داشته باشید هارد اول hda هارد دوم hdb و الی آخر نام گذاری میشوند. Y شماره پارتیشن های هارد را مشخص میکند و از یک شروع میشود و ادامه پیدا میکند.

هارد از نوع SATA

نام گذاری با sd شروع میشود و فرمت کلی آن sdXY است که X مانند حالت قبل شماره دیسک و Y شماره پارتیشن های دیسک است.

نام گذاری پارتیشن ها

همانطور که می دانید اگر هارددیسک شما MBR باشد بصورت سخت افزاری چهار پارتیشن را حداکثر می تواند پشتیبانی کند اما شاید بیش از چهار پارتیشن نیز بر روی یک هارد دیده باشید دلیل آن را بررسی میکنیم حتما این را هم می دانید که دو نوع پارتیشن داریم primary و extended این دو نوع توسط هارددیسک بصورت سخت افزاری پشتیبانی میشوند بر روی پارتیشن های extended می توان به تعداد دلخواه بصورت نرم افزاری پارتیشن logical ساخت با توضیحات ارائه شده در مورد پارتیشن ها به نام گذاری می پردازیم. پارتیشن های primary و extended می توانند اعداد یک تا چهار را به خود اختصاص دهند و پارتیشن های logical همیشه از پنج شروع میشوند و ادامه می یابند.

اگر تنها یک پارتیشن primary و یک پارتیشن extended داشته باشیم که دارای شماره یک و دو هستند باز هم logical ها از پنج شروع میشوند.

مثال های نام گذاری هارددیسک

  • dev/sda/ نشان دهنده این است که هارد از نوع SATA بوده (sd) و هارد اول (a) ماست. اینکه شماره پارتیشن ندارد یعنی خود هارد است فارغ از پارتیشن هایش
  • dev/hdb/ نشان دهنده این است که هارد از نوع PATA بوده (hd) و هارد دوم (b) ماست. اینکه شماره پارتیشن ندارد یعنی خود هارد است فارع از پارتیشن هایش
  • dev/sdc3/ نشان دهنده این است که هارد از نوع SATA بوده (sd) و هارد سوم ( c) ماست. شماره ۳ بیانگر این است که پارتیشن از نوع primary یا extended بوده و پارتیشن سوم ماست.
  • dev/hde6/ نشان دهنده این است که هارد از نوع PATA بوده (hd) و هارد وپنجم (e) ماست شماره ۶ بیانگر این است که پارتیشن از نوع logical بوده و دومین پارتیشن logical ماست.
tutorials/file_system/drive_naming_in_linux.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/27 13:23 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki