ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:file_system:how_to_create_a_linux_swap_file

ایجاد - حذف و تغییر سایز یک swap file (یک فضای swap اضافی بصورت یک فایل)

اگر می خواهید یک فایل swap ایجاد کنید، ابتدا این دستور را اجرا کنید:

sudo fallocate -l 1G /swapfile

توجه: این دستور برای ایجاد یک فایل swap یک گیگابایتی است. 1G را با مقدار مورد نظر خود جایگزین کنید.

بعد، شما باید مجوزهای صحیح را تنظیم کنید.

sudo chmod 600 /swapfile

سپس فایل را برای swap فرمت کنید.

sudo mkswap /swapfile

در نهایت، swap را فعال کنید.

sudo swapon /swapfile

اگر می خواهید تغییرات دائمی باشند، باید فایل /etc/fstab را ویرایش کنید و موارد زیر را اضافه کنید.

/swapfile swap swap defaults 0 0

در پایان وضعیت فایل swap را بررسی کنید:

sudo free -h

اگر اندازه یک فایل swap را در ستون کل می بینید، همه چیز را به درستی انجام داده اید.

نحوه حذف فایل Swap لینوکس

اگر به هر دلیلی نیاز به حذف فایل swap لینوکس دارید، باید این مراحل را دنبال کنید. ابتدا swap را غیرفعال کنید.

sudo swapoff -v /swapfile

اگر ورودی را در فایل /etc/fstab ایجاد کرده اید، آن را حذف کنید. برای یادآوری، این خط است: /swapfile swap swap ورودی پیش‌فرض 0 0. در نهایت فایل Swap لینوکس واقعی را حذف کنید.

sudo rm /swapfile

نحوه تنظیم مقدار Swappiness

Swappiness یک ویژگی هسته لینوکس برای تعیین تعداد دفعات استفاده از فضای Swap است. همانطور که می دانید رم سریعتر از هارد دیسک است. بنابراین، هر بار که نیاز به استفاده از swap داشته باشید، متوجه خواهید شد که برخی از فرآیندها و برنامه ها کندتر اجرا می شوند. با این حال، می توانید سیستم را طوری تنظیم کنید که از رم بسیار بیشتری نسبت به Swap استفاده کند. این می تواند به بهبود عملکرد کلی سیستم کمک کند. به طور معمول، مقدار Swappiness پیش‌فرض 60 است. هرچه این مقدار کوچکتر باشد، مقدار RAM بیشتری مصرف می‌شود.

برای تأیید مقدار swappiness، این دستور را اجرا کنید:

cat /proc/sys/vm/swappiness

شما باید مقدار 60 را ببینید. اگر می خواهید مقدار پیش فرض را تغییر دهید، باید فایل /etc/sysctl.conf را ویرایش کنید.

sudo nano /etc/sysctl.conf

و موارد زیر را اضافه کنید (10 رایج ترین مقدار توصیه شده است):

vm.swappiness=10

فایل را ذخیره کرده و با کلیدهای میانبر Ctrl+O و Ctrl+X ببندید. برای اعمال تغییرات، باید سیستم را ریبوت کنید.

به این ترتیب هسته لینوکس شما از رم بیشتر و swap کمتری استفاده می کند، اما همچنان زمانی که حافظه رم شما به شدت پر شود، تعویض می شود. معمولا این تنظیم زمانی توصیه می شود که بیش از 4 گیگابایت رم دارید.

tutorials/file_system/how_to_create_a_linux_swap_file.txt · آخرین ویرایش: 2023/06/22 00:06 توسط phoenix_wiki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki