ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:file_system:how_to_empty_trash_from_terminal

پاک کردن Trash (سطل زباله) از خط فرمان

Trash همان Recycle Bin ویندوز است و در دسکتاپ هر کاربر روی سیستم آیکون آن وجود دارد. وقتی فایلی را پاک میکنید از دسکتاپ میتوانید فایل های درون Trash را پاک کنید یا با نوشتن دستور زیر

trash:///

در مرورگرهای فایلی مانند Natilus , GNOME , Dolphin میتوانید فایل ها را از Trash پاک کنید.اما اگر محیط گرافیکی نداشته باشید یا مثل بنده عاشق خط فرمان باشید و تمایل داشته باشید بیشتر کارهای خود را از طریق خط فرمان انجام دهید همراه ما باشید 8-) در اصل وقتی فایلی پاک میکنید آن فایل درون دایرکتوری خانگی شما ودر یکی از دایرکتورهای زیر ( بسته به توزیع و محیط شما) ریخته میشود. با دستور cd میتوانید وارد دایرکتوری ها شوید و دستور ls را اجرا کنید تا محتوای دایرکتوری ها که همان محتوای Trash روی دسکتاپ است را ببینید.

cd ~/.local/share/Trash
ls ~/.Trash

داخل دایرکتوری های Trash در مسیرهای بالا دو دایرکتوری files و info وجود دارد. دایرکتوری files شامل همان فایل هایی که پاک کردید و در محیط دسکتاپ در آیکون Trash قابل دیدن هستند. در دایرکتوری info به ازای هر فایلی در دایرکتوری files یک فایل وجود دارد که پسوند آنها trashinfo. است و دارای اطلاعاتی از مسیر اصلی فایل پیش از پاک شدن و زمان پاک شدن فایل است. وقتی روی یک فایل در Trash روی دسکتاپ راست کلیک میکنید و Restor را میزنید از این مسیر برای ذخیره در محل پیش از پاک شدن استفاده میشود.

cd ~/.local/share/Trash/files
ls -l
cd ~/.local/share/Trash/info
ls -l

خروجی دستورات بالا در زیر مشاهده میکنید که فایل rkhunter-1.4.4.trashinfo با پسوند trashinfo. همنام با همان فایل دایرکتوری files است.

[phoenix@nobody Trash]$ ls -l files/
total 308
drwxrwxr-x. 3 phoenix phoenix   4096 Nov 28 23:03  new2
drwxrwxr-x. 2 phoenix phoenix   4096 Nov 28 23:03 'New Folder'
drwxr-xr-x. 3 phoenix phoenix   4096 Nov 19 14:00  rkhunter-1.4.4
-rw-rw-r--. 1 phoenix phoenix 297626 Nov 19 08:26 'rkhunter-1.4.4 (1).tar.gz'
[phoenix@nobody Trash]$ ls -l info/
total 16
-rw-rw-r--. 1 phoenix phoenix  80 Nov 28 23:04  new2.trashinfo
-rw-rw-r--. 1 phoenix phoenix  88 Nov 28 23:04 'New Folder.trashinfo'
-rw-rw-r--. 1 phoenix phoenix 107 Nov 28 23:04 'rkhunter-1.4.4 (1).tar.gz.trashinfo'
-rw-rw-r--. 1 phoenix phoenix  90 Nov 28 23:04  rkhunter-1.4.4.trashinfo

دستور زیر محتوای فایل rkhunter-1.4.4.trashinfo را نشان میدهد.

[phoenix@nobody Trash]$ cat info/rkhunter-1.4.4.trashinfo 
[Trash Info]
Path=/home/phoenix/Downloads/rkhunter-1.4.4
DeletionDate=2017-11-28T23:04:33

برای خالی کردن Trash از دستورهای زیر برای پاک کردن فایل های درون دایرکتوری files ها استفاده میکنیم چونکه این فایلها همان فایلهای اصلی هستند. با اولین دستور به درون دایرکتوری files میرویم و با دستور دوم تمامی فایلهای درون آن را پاک میکنیم و یا با سومین دستور میتوانیم یک فایل خاص را پاک کنیم.

cd ~/,local/share/Trash/files
rm -rf *
rm filename

برای restore کردن فایلها میتوانیم از محیط گرافیکی و ورد به آیکون Trash و کلیک راست روی نام فایل و انتخاب Restore و یا در محیط خط فرمان بصورت زیر انجام دهید. ابتدا با دستور cat فایل معادل با پسوند trashinfo. را باز کنید و مقدار متغیر path را کپی کنید. بطور مثال فایل زیر را میخواهیم کپی کنیم:

/home/phoenix/Downloads/rkhunter-1.4.4

حالا از دستور mv به فرمت زیر برای Restore کردن فایل استفاده کنید.

mv ~/.local/share/Trash/files/rkhunter-1.4.4 /home/phoenix/Downloads/rkhunter-1.4.4
tutorials/file_system/how_to_empty_trash_from_terminal.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/27 20:09 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki