ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:file_system:whats-the-difference-between-gpt-and-mbr-when-partitioning-a-drive

تفاوت بین GPT و MBR هنگام پارتیشن بندی درایو چیست؟

GPT و MBR چه کاری انجام می دهند؟

قبل از استفاده از آن باید یک درایو دیسک را پارتیشن بندی کنید. MBR (Master Boot Record) و GPT (GUID Partition Table) دو روش مختلف برای ذخیره اطلاعات پارتیشن بندی در درایو هستند. این اطلاعات شامل جایی است که پارتیشن ها شروع و پایان می یابند ، بنابراین سیستم عامل شما می داند که کدام بخش به هر پارتیشن تعلق دارد و کدام پارتیشن قابل بوت است. به همین دلیل است که باید قبل از ایجاد پارتیشن در درایو ، MBR یا GPT را انتخاب کنید.

محدودیت های MBR

MBR برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ با IBM PC DOS 2.0 معرفی شد. این Master Master Boot Record نام دارد زیرا MBR یک بخش بوت ویژه است که در ابتدای درایو قرار دارد. این بخش حاوی یک بوت لودر برای سیستم عامل نصب شده و اطلاعات مربوط به پارتیشن های منطقی درایو است. بوت لودر small bit است که عموماً لودر بزرگتر بوت را از یک پارتیشن دیگر درایو بارگذاری می کند. اگر ویندوز نصب کرده اید ، بیت های اولیه بوت لودر ویندوز در اینجا ساکن هستند – به همین دلیل ممکن است مجبور شوید MBR خود را تعمیر کنید ، اگر بازنویسی شده باشد و ویندوز شروع نشود. اگر لینوکس نصب کنید ، بوت لودر GRUB به طور معمول در MBR قرار خواهد گرفت. MBR محدودیت های خود را دارد. MBR فقط با دیسک های اندازه ۲ TB کار می کند. MBR همچنین تنها از چهار بخش اصلی پشتیبانی می کند – اگر بیشتر میخواهید ، باید یکی از بخش های اصلی خود را به عنوان “extended partition” تبدیل کنید و در داخل آن پارتیشن های منطقی ایجاد کنید.

مزایای GPT

GPT مخفف GUID Partition Table است. این یک استاندارد جدید است که به تدریج MBR را جایگزین می کند. این با UEFI همراه است ، که جایگزین BIOS قدیمی با چیزی مدرن تر است. GPT ، به نوبه خود ، سیستم پارتیشن بندی قدیمی MBR را با چیزی مدرن تر جایگزین می کند. به این دلیل که هر پارتیشن موجود در درایو شما دارای یک “شناسه جهانی منحصر به فرد” یا “GUID” است یک رشته تصادفی که هر پارتیشن GPT روی زمین شناسه منحصر به فرد خود را دارد.

GPT از محدودیت های MBR رنج نمی برد. درایوهای مبتنی بر GPT می توانند بسیار بزرگتر باشند و محدودیت اندازه آن به سیستم عامل و سیستم های پرونده آن بستگی دارد. GPT همچنین تعداد تقریباً نامحدودی از پارتیشن ها را امکان پذیر می کند. تاکید میکنم ، هر سیستم عامل از یک تعداد پارتیشن پشتیبانی میکند. به عنوان مثال ویندوز حداکثر ۱۲۸ پارتیشن را در درایو GPT امکان پذیر می سازد

در دیسک MBR ، داده های پارتیشن بندی و بوت در یک مکان ذخیره می شود. اگر این داده ها رونویسی یا خراب شده اند ، دچار مشکل می شوید. در مقابل ، GPT چندین نسخه از این داده ها را در دیسک ذخیره می کند ، بنابراین در صورت خراب شدن اطلاعات می تواند به راحتی بازیابی شود.

GPT همچنین مقادیر cyclic redundancy check (CRC) را برای بررسی عدم دستیابی به اطلاعات خود ذخیره می کند. در صورت خراب بودن داده ها ، GPT می تواند متوجه این مشکل شود و تلاش کند تا داده های آسیب دیده را از مکان دیگری روی دیسک بازیابی کند. MBR هیچ راهی برای فهمیدن خراب بودن اطلاعات ندارد – شما فقط می بینید که در صورت عدم موفقیت در روند بوت شدن یا عدم دستیابی به پارتیشن ها متوجه این موضوع میشوید

سازگاری

درایوهای GPT دارای “protective MBR” هستند. این نوع MBR می گوید که درایو GPT یک پارتیشن واحد دارد که در کل درایو گسترش می یابد. اگر سعی کنید با یک ابزار قدیمی که تنها می تواند MBR ها را شناسایی کند ، دیسک GPT را مدیریت کنید ، یک پارتیشن واحد را مشاهده خواهید کرد که کل درایو را شامل میشود. این protective MBR تضمین می کند که ابزارهای قدیمی درایو GPT را برای یک درایو بدون مجوز اشتباه نمی کنند و داده های GPT آن را با یک MBR جدید بازنویسی نمی کنند. به عبارت دیگر ،protective MBR از رونویسی داده های GPT محافظت می کند.

ویندوز فقط می توانید از GPT در رایانه های مبتنی بر UEFI استفاده کند که نسخه های ۶۴ بیتی ویندوز ۱۰ ، ۸ ، ۷ ، Vista و نسخه های مربوط به سرور را اجرا می کنند. تمام نسخه های ویندوز ۱۰ ، ۸ ، ۷ و Vista می توانند درایوهای GPT را بخوانند و از آنها برای داده استفاده کنند. فقط بدون UEFI نمی توان از آنها بوت کرد.

سایر سیستم عامل های مدرن همچنین می توانند از GPT استفاده کنند. لینوکس از GPT پشتیبانی داخلی کرده است. مک های Intel Apple دیگر از برنامه APT (جدول پارتیشن اپل) استفاده نمی کنند و به جای آن از GPT استفاده می کنند.

tutorials/file_system/whats-the-difference-between-gpt-and-mbr-when-partitioning-a-drive.txt · آخرین ویرایش: 2020/10/13 11:16 توسط phoenix_wiki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki