ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:network

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرفنگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
آخرین نگارشنگارش بعد در دو طرف
tutorials:network [2019/08/21 22:40] phoenixtutorials:network [2020/02/14 13:28] phoenix_wiki
خط 1: خط 1:
-  * [[tutorials:network:How do you network 2 Linux computers|طریقه شبکه کردن ۲ کامپیوتر گنو لینوکسی]]+  * [[tutorials:network:How-to-block-internet-access-to-certain-programs-on-Linux|نحوه جلوگیری از دسترسی به اینترنت برای یک نرم افزار خاص در لینوکس]] 
 +  * [[tutorials:network:Connect to a Windows PC from fedora via Remote Desktop Connection|ارتباط با یک رایانه ویندوزی از طریق لینوکس با ریموت دسکتاپ]]
   * [[tutorials:network:How to Share Files between Windows and Linux|طریقه به اشتراک گذاری فایل بین ویندوز و لینوکس]]   * [[tutorials:network:How to Share Files between Windows and Linux|طریقه به اشتراک گذاری فایل بین ویندوز و لینوکس]]
 +  * [[tutorials:network:How-to-Share-Printers-Linux-PCs-on-a-Network|طریقه اشتراک گذاری پرینتر در شبکه در لینوکس]]
 +  * [[tutorials:network:How to Set Up Your Wireless Printer in Linux|نحوه نصب پرینتر از طریق وای فای در لینوکس]]
 +  * [[tutorials:network:How do you network 2 Linux computers|طریقه شبکه کردن ۲ کامپیوتر گنو لینوکسی]]
 +  * [[terminal:f:Useful-FirewallD-Rules-to-Configure-and-Manage-Firewall-in-Linux|آموزش و گذری بر دیوار آتش FirewallD]]
 +  * [[terminal:u:How-to-Configure-a-Firewall-with-UFW|طریقه کانفیگ فایروال با ufw]]
   * [[tutorials:network:fix network card problems|حل مشکلات کارت شبکه]]   * [[tutorials:network:fix network card problems|حل مشکلات کارت شبکه]]
-  * [[tutorials:network:How to Set Up Your Wireless Printer in Linux|نحوه نصب پرینتر از طریق وای فای در فدورا]] +  * [[tutorials:network:add-right-click-samba-share-in-thunarxfce-file-managerضافه کردن اشتراک گذاری پوشه در راست کلیک مدیرفایل thunar / xfce]] 
-  * [[tutorials:network:Connect to a Windows PC from fedora via Remote Desktop Connection|ارتباط با یک رایانه ویندوزی از طریق لینوکس با ریموت دسکتاپ]] + 
-  * [[tutorials:network:How-to-block-internet-access-to-certain-programs-on-Linux|نحوه جلوگیری از دسترسی به اینترنت برای یک نرم افزار خاص در لینوکس]]+ 
 + 
 + 
tutorials/network.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/14 13:28 توسط phoenix_wiki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki