ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:network

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
tutorials:network [2019/09/06 11:47]
phoenix
tutorials:network [2020/02/14 13:28]
phoenix_wiki
خط 2: خط 2:
   * [[tutorials:network:Connect to a Windows PC from fedora via Remote Desktop Connection|ارتباط با یک رایانه ویندوزی از طریق لینوکس با ریموت دسکتاپ]]   * [[tutorials:network:Connect to a Windows PC from fedora via Remote Desktop Connection|ارتباط با یک رایانه ویندوزی از طریق لینوکس با ریموت دسکتاپ]]
   * [[tutorials:network:How to Share Files between Windows and Linux|طریقه به اشتراک گذاری فایل بین ویندوز و لینوکس]]   * [[tutorials:network:How to Share Files between Windows and Linux|طریقه به اشتراک گذاری فایل بین ویندوز و لینوکس]]
 +  * [[tutorials:network:How-to-Share-Printers-Linux-PCs-on-a-Network|طریقه اشتراک گذاری پرینتر در شبکه در لینوکس]]
   * [[tutorials:network:How to Set Up Your Wireless Printer in Linux|نحوه نصب پرینتر از طریق وای فای در لینوکس]]   * [[tutorials:network:How to Set Up Your Wireless Printer in Linux|نحوه نصب پرینتر از طریق وای فای در لینوکس]]
   * [[tutorials:network:How do you network 2 Linux computers|طریقه شبکه کردن ۲ کامپیوتر گنو لینوکسی]]   * [[tutorials:network:How do you network 2 Linux computers|طریقه شبکه کردن ۲ کامپیوتر گنو لینوکسی]]
   * [[terminal:f:Useful-FirewallD-Rules-to-Configure-and-Manage-Firewall-in-Linux|آموزش و گذری بر دیوار آتش FirewallD]]   * [[terminal:f:Useful-FirewallD-Rules-to-Configure-and-Manage-Firewall-in-Linux|آموزش و گذری بر دیوار آتش FirewallD]]
-  * [[tutorials:network:How-to-Share-Printers-Linux-PCs-on-a-Network|طریقه اشتراک گذاری پرینتر در شبکه]] 
   * [[terminal:u:How-to-Configure-a-Firewall-with-UFW|طریقه کانفیگ فایروال با ufw]]   * [[terminal:u:How-to-Configure-a-Firewall-with-UFW|طریقه کانفیگ فایروال با ufw]]
   * [[tutorials:network:fix network card problems|حل مشکلات کارت شبکه]]   * [[tutorials:network:fix network card problems|حل مشکلات کارت شبکه]]
 +  * [[tutorials:network:add-right-click-samba-share-in-thunarxfce-file-manager|اضافه کردن اشتراک گذاری پوشه در راست کلیک مدیرفایل thunar / xfce]]
  
  
tutorials/network.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/14 13:28 توسط phoenix_wiki