ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:network

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
tutorials:network [2019/09/06 11:59]
phoenix
tutorials:network [2020/02/14 13:28]
phoenix_wiki
خط 8: خط 8:
   * [[terminal:u:How-to-Configure-a-Firewall-with-UFW|طریقه کانفیگ فایروال با ufw]]   * [[terminal:u:How-to-Configure-a-Firewall-with-UFW|طریقه کانفیگ فایروال با ufw]]
   * [[tutorials:network:fix network card problems|حل مشکلات کارت شبکه]]   * [[tutorials:network:fix network card problems|حل مشکلات کارت شبکه]]
 +  * [[tutorials:network:add-right-click-samba-share-in-thunarxfce-file-manager|اضافه کردن اشتراک گذاری پوشه در راست کلیک مدیرفایل thunar / xfce]]
  
  
tutorials/network.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/14 13:28 توسط phoenix_wiki