ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:network

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
tutorials:network [2019/09/06 11:59]
phoenix
tutorials:network [2020/02/14 13:28]
phoenix_wiki
خط 1: خط 1:
 +  * [[tutorials:network:add-right-click-samba-share-in-thunarxfce-file-manager|اضافه کردن اشتراک گذاری پوشه در راست کلیک مدیرفایل thunar / xfce]]
   * [[tutorials:network:How-to-block-internet-access-to-certain-programs-on-Linux|نحوه جلوگیری از دسترسی به اینترنت برای یک نرم افزار خاص در لینوکس]]   * [[tutorials:network:How-to-block-internet-access-to-certain-programs-on-Linux|نحوه جلوگیری از دسترسی به اینترنت برای یک نرم افزار خاص در لینوکس]]
   * [[tutorials:network:Connect to a Windows PC from fedora via Remote Desktop Connection|ارتباط با یک رایانه ویندوزی از طریق لینوکس با ریموت دسکتاپ]]   * [[tutorials:network:Connect to a Windows PC from fedora via Remote Desktop Connection|ارتباط با یک رایانه ویندوزی از طریق لینوکس با ریموت دسکتاپ]]
tutorials/network.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/14 13:28 توسط phoenix_wiki