ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:network

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
tutorials:network [2019/08/21 22:40]
phoenix
tutorials:network [2020/02/14 13:28] (فعلی)
phoenix_wiki
خط 1: خط 1:
-  * [[tutorials:network:How do you network 2 Linux computers|طریقه شبکه کردن ۲ کامپیوتر گنو لینوکسی]]+  * [[tutorials:network:add-right-click-samba-share-in-thunarxfce-file-manager|اضافه کردن اشتراک گذاری پوشه در راست کلیک مدیرفایل thunar / xfce]] 
 +  * [[tutorials:network:How-to-block-internet-access-to-certain-programs-on-Linux|نحوه جلوگیری از دسترسی به اینترنت برای یک نرم افزار خاص در لینوکس]] 
 +  * [[tutorials:network:Connect to a Windows PC from fedora via Remote Desktop Connection|ارتباط با یک رایانه ویندوزی از طریق لینوکس با ریموت دسکتاپ]]
   * [[tutorials:network:How to Share Files between Windows and Linux|طریقه به اشتراک گذاری فایل بین ویندوز و لینوکس]]   * [[tutorials:network:How to Share Files between Windows and Linux|طریقه به اشتراک گذاری فایل بین ویندوز و لینوکس]]
 +  * [[tutorials:network:How-to-Share-Printers-Linux-PCs-on-a-Network|طریقه اشتراک گذاری پرینتر در شبکه در لینوکس]]
 +  * [[tutorials:network:How to Set Up Your Wireless Printer in Linux|نحوه نصب پرینتر از طریق وای فای در لینوکس]]
 +  * [[tutorials:network:How do you network 2 Linux computers|طریقه شبکه کردن ۲ کامپیوتر گنو لینوکسی]]
 +  * [[terminal:f:Useful-FirewallD-Rules-to-Configure-and-Manage-Firewall-in-Linux|آموزش و گذری بر دیوار آتش FirewallD]]
 +  * [[terminal:u:How-to-Configure-a-Firewall-with-UFW|طریقه کانفیگ فایروال با ufw]]
   * [[tutorials:network:fix network card problems|حل مشکلات کارت شبکه]]   * [[tutorials:network:fix network card problems|حل مشکلات کارت شبکه]]
-  * [[tutorials:network:How to Set Up Your Wireless Printer in Linux|نحوه نصب پرینتر از طریق وای فای در فدورا]] + 
-  * [[tutorials:network:Connect to a Windows PC from fedora via Remote Desktop Connection|ارتباط با یک رایانه ویندوزی از طریق لینوکس با ریموت دسکتاپ]] + 
-  * [[tutorials:network:How-to-block-internet-access-to-certain-programs-on-Linux|نحوه جلوگیری از دسترسی به اینترنت برای یک نرم افزار خاص در لینوکس]]+ 
 + 
 + 
tutorials/network.1566411008.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/08/21 22:40 توسط phoenix